Jäögkoer de Kinderköpkes

Hijj beginne

Euver us

Kinderköpkes Singing Academy! De sjiekste gróp veur eederein tösse de 6 en 18 jaor

Kinderköpkes Singing Academy!

Veurheen de Kinderköpkes, aktief sinds 1995

Wèl ste de nuie Miley Cyrus, Sam Smith of Ariana Grande weurre? Bij dees sjieke gróp kinste terech este al euver zinge wèl liere en de beste leedsjes wèlt zinge.
Oonder leiing vaan 'n gelierd dirizjente goon veer same liere wie ste d'n zaankstum 't best gebruuks en 'n gooi prèstatie kins tuine. Veer wèrke same in een gróp. Middels, pop- mjoezekel- en eige nömmers, weurt gewèrk aon d'n zaankoontwikkeling en impassant weurt d'ch gelierd wie ste diech op de buun moos prizzentere.

De Kinderköpkes Singing Academy is bezeg met 'n leiewervingscampagne en eederein kin daan ouch op zaoterdag 8 en 22 December 2018 of 5 en 19 Jannewarie 2019 hielemaol gratis kaome kieken en of mèt doen.

Geliek zien veer op zeuk nao nuij bestuursleie. Es geer interesse höb nump g'r kontak op via het kontakformuleer of per tèllefoon te vinde op de kontakpagina.

 • Same viere veer Vastelaovend, Paose en Sinterklaos
 • Same slete veer jaorliks 't sezoen aof mèt 'n sjiek evenemintsje es surprieske
 • Same goon veer jaorliks op kamp.
 • Eeder evenemint is altied same mèt awwers/verzörgers, breurkes en/of zusterkes

Teijens de rippetities zeet geer es awwers/verzörgers ummertouw hartelek welkom um same mèt us oonder 't genoot vaan 'n teske koffie veur 't prijske van €0,50 /teske gezèlleg te baorebinde euver 't wel en wee, um zoe de band mèt ein te versterke.

'T Bestuur

De drievende krach, achter de sjerme

John Maes

President/Habsjaar

Armand Kaanen

Kretser

François Breibach

Algemein bestuurslid

Ralph Vertommen

Algemein bestuurslid

cóntributie

Höb geer vraoge nump gerös kóntak mèt us op.

Kleiaasj

0

Naotot ste d'ch de leedsjes en de peskes eige höbs gemaak, pas daan krijgste d'n kleiaasj oetgereik.
Dit is allein bestump veur optreijes, neet veur privé gebruuk.

 • Duuster blauw spijkerbrook weurd door het lid zelf aongesjaf.
 • T-shirt mèt Logo
 • Jeske mèt Logo
Duij hejj veur 'n feuteuke

Eige gaasj

--? per evenemint

Leie zien algemeins vrij vaan gaasj.
Veur awwers/verzörgers weurt per deilnaome aon 'n evenemint 'n gaasj gevraog.

 • Vasteloavend
 • Paos-evenemint
 • Aofslete sezoen
 • Jaorliks kamp
 • Sinterklaos
Vraogen duij hijj

Us Dirizjente

Puck Brouwers

  Opleijing: bezig mèt twiede lierjaor aon 't Conservatorium vaan Mestreech

Puck is gebore in 1999 te Heerlen. In 2017 behaolde ze häör VWO-diploom aon 't Grotius college te Heerlen. Tijens häör zesde jaor aon 't Grotius college heet zie ein jaor dweersfluit gestudeerd aon 't Conservatorium vaan Amsterdam. In September 2017 is zie begós aon häör studie 'Docent Meziek' aon 't Conservatorium vaan Mestreech, boe zie in 2021 häör diploom hoop te behole."

Neve häör opleijing is zie dirizjente bij us koer

Vaanaof jannewarie 2019 stoon de kinder van de Kinderköpkes, oonder häör leijing en liert ze mèt väöl enthousiasme hun wie zie 't bèste hunne zaankstum kinne gebruuke en liert ze wie zie ziech good kinne prizzentere.

In häör werrek perbeert zie mèt häör enthousiasme aander kinder te motivere um hun eige kinnen te oontdèkke en ziech daovaan te euvertuige wat de kinder zelf kinne zoetot ze dit goon laote zien en hure.

Os klaankbord

Us luusterend oer vaan 't koer

Luna Lenaerts

Klaankboordlid

Nadine Maes

Klaankboordlid

Chynouck Vertommen

Klaankboordlid

Binne us koer wèlle veer gere gehuur geve aon de winsse vaan uzze jäögdege koerleie .
Daarveur tot veer 'n klaankbord binne us koer höbbe gestart.

Zie geve 't bestuur handvatte veur zake die de koorleie belaankriek vinde.
Zie zien de oere en ouge vaan 't bestuur.
Regelmaoteg zitte de leie van 't klaankbord same mèt 't bestuur um vaan gedachte te wissele euver zake die ziech binne 't koer aofspeule.

Zie dinke ouch mèt euver zake zoe es leiewerving, boebij zie de vrije hand kriege um plannen oet te wèrke en veur te legke aon 't bestuur zoetot dit sjappelekerwijs vörm gegeve en oetgeveurd kin weurre.

'T klaankbord besteit oet drei serieuze kinder die 't koer vertegewoordege.

Eus Leie

Hei eus gruutsegheid, de Singing Kinderköpkes vaan de Academy

Kyra Maes

Britt Hoogenboom

Amy Kaanen

Jessie Breibach

Djenna den Boer

Féya Schiepers

Naomi Nafzger

Chynouck Vertommen

Jaylinn den Boer

Chyomi Hendrix

Gioia

Nadine Maes

Vashan Vertommen

Kyara Coolen

Lisa Wenmeckers

Luna Lenaerts

Lina Grabe

Touwkomstege Leie

Rippetitie kallepin

Haw dees kallepin regelmaoteg in de gater

Dees zien ummertow op 'nne zaoterdag vaan 10:30 to 12:00 oor.

Este verhinderend bis, mell diech daan optied aof via de gróp-app, 't leefs 1 daag veuraof.

 • 05 Jannewarie
 • 19 Jannewarie
 • 02 Fibberwarie
 • 09 Fibberwarie, aofgezag vaanwege umstandeghede
 • 16 Fibberwarie, aofgezag vaanwege umstandeghede
 • 23 Fibberwarie
 • 02 Miert
 • 16 Miert
 • 23 Miert
 • 30 Miert
 • 06 Aprèl
 • 13 Aprèl
 • 20 Aprèl
 • 11 Mei
 • 18 Mei
 • 25 Mei
 • 01 Juni
 • 08 Juni
 • 15 Juni
 • 22 Juni
 • 29 Juni
 • 6 Juli
 • ---

Es de kallepin neet compleet is excuiseren veer us hei veur, veer streve naor 'n bijgewèrkde kallepin.

optrejje kallepin

Haw dees kallepin regelmaoteg in de gater

'T zouw toch jaomer zien este 'n optrejje zouws misse.

Este verhinderend bis, mell diech daan optied aof via de gróp-app, 't leefs 1 week veuraof.

 • 13 December 2018 optrejje bij L1 um 18:30 oor. V'r verzamele us um 18:00 oor
 • 14 April 2019 Braderie Daalhof
 • ---

Es de kallepin neet compleet is excuiseren veer us hei veur, veer streve naor 'n bijgewèrkde kallepin.

Eveneminte kallepin

Haw dees kallepin regelmaoteg in de gater

'T zouw toch jaomer zien este 'n evenemint zouws misse.

Este verhinderend bis, mell diech daan optied aof via de gróp-app, geere 2 weke veuraof.

 • 03 Miert Vastelaovend in Mestreech
 • 04 Miert Vastelaovend in Mestreech
 • 14 Aprèl Braderie Daalhof (hölp awwers gevraog)
 • 22 Aprèl Paosbrunch (O.V.B)
 • 06 Juli aofsleting Sezoen (O.V.B)

Es de kallepin neet compleet is excuiseren veer us hei veur, veer streve naor 'n bijgewèrkde kallepin.

Rippetities

'N kiekske achter de sjerme bij euze rippetities

Oetveuring

Optreije bij L1 veur de Voedselbaankaktie 2018

Vastelaovend

'N euverziech wie veer de Vastelaovend viere

Paos evenemint

'N euverziech vaan eus paos-evenemint

Aofslete Sezoen

"De Pannekoeken Cruise" es aofsleting vaan 't sezoen 2017

Jaorliks Kamp

'N euverziech vaan us kamp 2018

Sinterklaos

'n euverziech vaan us Sinterklaosvieringe

Arsjief Beelde

'N kiekske oet us verleie, mie kint geer vinde op you tube oonder Kinderköpkes Singing Academy.

Us Gevrun/Sponsore

Veer daanke al us gevrun en sponsore veur hun gaasj

Booking

Wèlt geer tot veer bij uuch kaome optrejje?

Kóntak

Höb geer vraoge euver 't lidmaotsjap of wèlt geer us booke neump g'r daan kóntak met us op via oonderstoonte gegeves. Veer zalle uuch zoe gaw wie meugelek vaan antwoord veurzien op uuch vraog of verzeuk tot booking.

Postadres:
St. Rochusplein 1
6325 AZ Vilt-Berg en Terbliet

info@kinderkopkes.nl

KvK: 41078955

+31 (0)6 21 67 56 88
+31 (0)6 30 16 85 84

NL74 RABO 0108 6386 26

Eur beriech is versjik. Veer daanke uuch!